Ograniczenia w związku ze stanem epidemii

Ograniczenia w związku ze stanem epidemii

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w dniu 24 marca 2020 roku Minister Zdrowia zarządził dalsze ograniczenia w zakresie przemieszczania się i zgromadzeń. W związku z licznymi zapytaniami przedstawiamy zasady, do których należy się dostosować od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku, wprowadzone w dniu 24 marca 2020:

  1. Zakazuje się przemieszczania się osób, z wyjątkiem:
  2. przemieszczania w związku z wykonywaną pracą, działalnością gospodarczą lub działalnością rolniczą oraz zakupu towarów i usług związanych z działalnością,
  3. przemieszczania w celu zaspokojenia niezbędnych codziennych potrzeb, zakupów, uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej – także dla osób najbliższych,
  4. przemieszczania się w celu wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii, w tym w ramach wolontariatu,
  5. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, przy czym maksymalna liczba uczestników w obrzędzie wynosi 5 osób (nie licząc osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakłąd pogrzebowy). 
  6. Pieszo - możemy poruszać się w grupach do dwóch osób w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. Co ważne do kategorii ważnych potrzeb możemy zaliczyć spacer, wyjście w celach sportowych, wyjście do lasu - ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby).
  7. Transportem publicznym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
  8. Zakazuje się organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań z małżonkiem, rodzicami, rodzicami małżonka, dziećmi, rodzeństwem, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinat) i jej najbliższymi

Co istotne ograniczenie dotyczące spotkań nie dotyczy tych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, działalności gospodarczej i rolniczej.

Powyższe ograniczenia wprowadzone zostały do dnia 11 kwietnia 2020 roku. 

Wciąż oczekujemy projektów aktów prawnych mających określać zasady i warunki „Tarczy Antykryzysowej”. Wielu przedsiębiorców oczekuje rozwiązań mogących poprawić ich sytuację.

 

radca prawny Marcin Bagiński

 

 

 

 

 

 

 

Szukasz pomocy w sprawie o podział majątku we Wrocławiu? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

radca prawny Wrocław

 

Marcin Bagiński

24.03.2020

Epidemia