Stan epidemii - obowiązki pracodawców [aktualizacja 31.03.2020]
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w dniu 24 marca 2020 roku Minister Zdrowia zarządził dalsze ograniczenia w zakresie przemieszczania się i zgromadzeń. W związku z licznymi zapytaniami przedstawiamy regulacje wprowadzone w dniu 24 marca 2020.

31.03.2020

Czytaj więcej
Ograniczenia w związku ze stanem epidemii
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w dniu 24 marca 2020 roku Minister Zdrowia zarządził dalsze ograniczenia w zakresie przemieszczania się i zgromadzeń. W związku z licznymi zapytaniami przedstawiamy regulacje wprowadzone w dniu 24 marca 2020:

24.03.2020

Czytaj więcej
Problemy mediacji w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
Komentarz radcy prawnego Marcina Bagińskiego na łamach Tygodnika Gazety Prawnej

02.08.2019

Czytaj więcej
Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?
Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków a podział majątku

05.06.2019

Czytaj więcej
Doręczenie zastępcze w postępowaniu nieprocesowym - część II
Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznaje rację stanowisku klienta kancelarii i zmienia zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego.

15.05.2019

Czytaj więcej
Podział majątku - spłata i dopłata - termin i sposób dokonania
Jak oznaczyć termin i sposób dokonania spłat i dopłat w postępowaniu o podział majątku?

14.05.2019

Czytaj więcej
Podział majątku a kredyt hipoteczny
Podział majątku niesie za sobą potrzebę dokonania ustaleń w zakresie kredytów i zobowiązań. Szczególnym typem zobowiązania jest w tym zakresie kredyt hipoteczny.

13.05.2019

Czytaj więcej
Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa
Czy niepodejmowanie pracy, brak zarobkowania przez jednego z małżonków może być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej?

07.05.2019

Czytaj więcej
Umowny podział majątku wspólnego
Konieczność dokonania podziału majątku wspólnego nie musi być jednoznaczna z potrzebą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Możliwe jest skuteczne podzielenie majątku na podstawie umowy zawartej pomiędzy współwłaścicielami.

11.04.2019

Czytaj więcej