Podział majątku - spłata i dopłata - termin i sposób dokonania

Podział majątku - spłata i dopłata - termin i sposób dokonania

Jak uczy doświadczenie podział majątku nie zawsze może skończyć rozliczeniem bez dopłat i spłat. Jeżeli współwłaściciele są w stanie wypracować porozumienie to w jego treści zawrzeć mogą właściwie dowolną metodę rozliczenia. W sytuacji jednak, gdy osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe, zaś dokonanie podziału majątku konieczne kwestię tę rozstrzygnie Sąd. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o podział majątku? Skontaktuj się z nami!

telefonicznie: +48 607 033 315

lub e-mailem: marcin.baginski@radcabaginski.pl

radca prawny we Wrocławiu

 

Przed rozstrzygnięciem Sąd zbada sytuację majątkową i rodzinną zobowiązanego do dokonania spłaty, jak również uczestnika, który jest do niej uprawniony. Konsekwencją badania może stać się rozłożenie należności na raty. Okres spłaty będzie jednak możliwie najkrótszy, tak by nie doprowadzić do sytuacji, w której zobowiązany niejako kredytuje pozostałych uczestników. Istotne w tym miejscu są interesy wszystkich stron. Rozłożenie należności na zbyt długi okres w sposób oczywisty godzi w interesy uprawnionego do dopłaty, faworyzując drugą stronę. Żądanie zaś wysokich kwot w nierealnych terminach godzi w dobro uczestnika zobowiązanego do spłaty. W orzecznictwie pojawiają się głosy jakoby sytuacja materialna zobowiązanego do spłaty winna nie być analizowana, jako że wraz z uprawomocnieniem postanowienia przejmuje on na własność składnik majątkowy o wartości przekraczającej wysokość zobowiązania. 

 

Takie stanowisko jednak spotyka się z szeroką krytyką. Nie sposób bowiem przejść do porządku z twierdzeniem jakoby Sąd w swym rozstrzygnięciu nie rozpatrzyć miał możliwości, woli i szans na dokonanie spłat bez konieczności spieniężania ważnych dla stron składników majątkowych. Wszak w postępowaniach działowych spotykamy się z problemem domów rodzinnych, nieruchomości i ruchomości, które dla uczestników przedstawiają również wartość sentymentalną.

 

Przykładem należycie określony termin może pozwolić zobowiązanemu na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Pamiętać jednak należy, że odraczanie terminu zapłaty nie powinno być uwzględniane w sytuacjach, gdy zobowiązany nie posiada odpowiednich środków i z jego wyjaśnień wynika, że nie ma on wystarczającej zdolności kredytowej.

 

 

radca prawny Marcin Bagiński

 

 

 

 

 

 

 

Szukasz pomocy w sprawie o podział majątku we Wrocławiu? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

Mogą Cię zainteresować również poniższe artykuły:

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Umowny podział majątku wspólnego

Mieszkanie komunalne a podział majątku wspólnego małżonków

Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa

 

 

Marcin Bagiński

14.05.2019

podział majatku, spłata, dopłata, termin, raty, zniesienie współwłasności, podział, majątku

Podział majątku