Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków? To pytanie stawiane jest zazwyczaj jako jedno z pierwszych podczas ustalania składników majątku wspólnego. Kwestia ta jest uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który stanowi jednoznacznie, że pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej małżonka należą do majątku wspólnego.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o podział majątku? Skontaktuj się z nami!

telefonicznie: +48 607 033 315

lub e-mailem: marcin.baginski@radcabaginski.pl

radca prawny we Wrocławiu

 

Termin "wynagrodzenie" ma szeroki zakres i obejmuje co do zasady wszystkie świadczenia materialne jakie otrzymuje małżonek realizując stosunek pracy. Nie należy jednak ograniczać tego pojęcia jedynie do umowy o pracę.  Podstawą może być również umowa cywilnoprawna. Jako przykłady wymienić można przede wszystkim umowę zlecenia, umowę o dzieło, agencji. Istotne jest by świadczenie spełniało dla rodziny taką funkcję ekonomiczną jaką spełnia wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzeniem w rozumieniu omawianego przepisu są również wszelkie dodatkowe składniki takie jak premie, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, różnego rodzaju dodatki, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę bądź niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Do wynagrodzenia za pracę nie należą jednak nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Takimi nagrodami są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody artystyczne, naukowe, techniczne i tym podobne.

 

Majątkiem wspólnym małżonków jest pobrane wynagrodzenie. Wierzytelność o wypłatę wynagrodzenia stanowi majątek odrębny każdego z małżonków. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w sytuacji gdy wymagalność wynagrodzenia, nagrody, premii powstała jeszcze za trwania wspólności majątkowej, zaś wypłacone zostało dopiero po jej ustaniu.

 

Właściwe zakwalifikowanie uzyskiwanego przez małżonków wynagrodzenia może być kluczowe dla ustalenia składników majątku wspólnego, jak również dla całej sprawy o podział majątku wspólnego.

 

radca prawny Marcin Bagiński

 

 

 

 

 

 

 

Szukasz pomocy w sprawie o podział majątku we Wrocławiu? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

Mogą Cię zainteresować również poniższe artykuły:

Podział majątku - spłata i dopłata - termin i sposób dokonania

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Umowny podział majątku wspólnego

Mieszkanie komunalne a podział majątku wspólnego małżonków

Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa

radca prawny Wrocław, radca prawny Kępno, podział majątku Wrocław

Marcin Bagiński

05.06.2019

podział majatku, zniesienie współwłasności, radca prawny Wrocław, radca prawny Kępno, podział majątku Wrocław, radca prawny strzelin, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę a podział majatku

Podział majątku